English version
Uvodna stranica O nama Članovi Pravilnici Izložbe Linkovi

 

Nazad na izložbe

TOP 10

Top 10 je natjecanje između izlagača i uzgajivača mačaka članova članica SFDH u kojem se boduju rezultati mačaka postignutih na FIFe izložbama u protekloj godini (2013. godini).

Podsjećamo na pravila Top10 natjecanja:
Bodovanje uspjeha mačaka se vrši u pet odvojenih kategorija:
1. mačići - razredi 11 i 12
2. kastrati - razredi 2, 4, 6, 8, 10
3. odrasle mačke - razredi 1, 3, 5, 7, 9
4. domaća mačka - razred 14
5. uspjeh uzgajivačnica - boduje se uspjeh svih maca koje su uzgojene u uzgajivačnici člana članice SFDH (nose ime uzgajivačnice)

Mačka u toku kalendarske godine ide na izložbe i postiže određene rezultate. Bodovi se zbrajaju za svaki rezultat koji mačka i izlagač ostvare na izložbama članica FIFe. Za Top10 natjecanje se za svaku mačku može prijaviti najviše 10 rezultata (certifikata) sa izložbi za pojedinu kategoriju.

Npr.mačka u razredu 9. dobije CAC, Best in variety (BIV), pa je nominirana, i na kraju Best in Show. Bodovi se zbrajaju na slijedeći način za tu izložbu: 10+30+40+70=150. Tako se zbrajaju sve izložbe (max. 10) u kalendarskoj godini, i to je njen ukupni broj bodova.

Rezultate, odnosno certifikate dobiva mačka tako da u slučaju promjene vlasnika nagradu preuzima novi vlasnik što znači da se svi rezultati prethodnih izlagača za prošlu godinu prenose na trenutnog vlasnika (ako on dostavi fotopije ocjenskih listića i diploma), a što se utvrđuju sa podacima koji se nalaze na transferu.

Za mačiće bodovi se zbrajaju samo dok je u razredu mladih. Ako mačka uđe u razred odraslih (od 9.-og ili 10.-og), bodovanje počinje ispočetka. Mačka može u istoj godini upasti na TOP 10 u više kategorija.

BODOVANJE

Uspjeh Bodovi
EX 1 10
CAC, CAP 10
CACIB, CAPIB 15
CAGCIB, CAGPIB 25
CACS, CAPS 30
Prize of Honour 35
BIV 30
Nominacija 40
Best in Show opp. sex 60
Best in Show 70


Svaki rezultat ostvaren na svjetskoj izložbi se dodatno boduje sa 10 bodova prema bodovanju iz prethodne točke (EX1+10, BIV+10,...).

Fotokopije diploma, ocjena za 2013. godinu, te fotokopiju transfera treba poslati do 25. travnja na sljedeću adresu:
Mailom: sfdh.cats@gmail.com ili
Poštom:
SAVEZ FELINOLOŠKIH DRUŠTAVA HRVATSKE
Vinogradska 2a, Zagreb 10000
Faxom na broj: 01 889 4259

Rezultati poslani nakon 25. travnja neće biti prihvaćeni i uvršteni na Top 10 listu.
Do 05. svibnja  2014.god. biti će objavljena neslužbena Top 10 lista.
Do 05. svibnja je vrijeme u kojem se mogu davati primjedbe na istu, a nakon 12.05.2014. lista je službena i nepromjenjiva.

 

Nazad na izložbe

Na vrh

 

 
I uvod I o nama I članovi I uzgajivačnice I pravilnici I izložbe I linkovi I
design by vlat@net.hr
webadmin: Dejan Jelenčić